Tegn på underearning

Underearners Anonymous har defineret tolv tegn på underearning der hjælper os til at vurdere om vi lider af tvangsmæssig underearning. Når vi arbejder programmet ser vi vores bevidsthed omkring disse tegn udvikle sig, og med tiden, vil vi opleve tegn på helbredelse fra dem.

De 12 Tegn på underearning

  1. Ligegyldighed overfor tid
    Vi udskyder det som skal gøres og bruger ikke vores tid på at udleve vores vision og fremme vores mål.
  2. Idé-afvisning
    Vi afviser tvangsmæssigt ideer der kunne udvide vores liv eller karriere og øge vores indtjeningsmuligheder.
  3. Tvangsmæssigt behov for at bevise vores værd
    Selv om vi har udvist kompetence i vores jobs eller forretninger, er vi drevet af behovet for at bevise vores værd og værdi igen og igen.
  4. Holde fast i værdiløse egendele
    Vi holder fast i egendele som ikke længere tjener vores behov, såsom slidt tøj eller ødelagte ting.
  5. Undgåelse/udmattelse
    Vi overarbejder tvangsmæssigt, bliver udmattede og arbejder under vores niveau eller holder helt op med at arbejde.
  6. Giver vores tid væk
    Vi melder os tvangsmæssigt til forskellige frivillige sager eller arbejder gratis, selv om der ikke er nogen klare fordele ved det.
  7. Devaluering og lav løn
    Vi devaluerer vores evner og ydelser og er bange for at bede om mere i løn eller for det som markedsprisen kan bære.
  8. Isolation
    Vi vælger at arbejde alene når det kunne tjene os meget bedre at have kolleger, partnere eller ansatte.
  9. Fysiske forstyrrelser
    Sommetider, af frygt for at udvikle os til noget mere eller blive eksponeret, oplever vi fysiske forstyrrelser.
  10. Malplaceret skyld eller skam
    Vi føler os utilpas når vi beder om eller får det vi har behov for eller som vi har tjent.
  11. Ikke at følge op
    Vi følger ikke op på muligheder, forbindelser, eller jobs som kunne være indbringende. Vi begynder mange projekter og opgaver men gør dem ofte ikke færdige.
  12. Stabilitets kedsomhed
    Vi skaber unødvendige konflikter med medarbejdere, chefer og kunder og skaber problemer der resulterer i finansielle vanskeligheder.

Læs mere om redskaberne

De 12 tegn – den originale engelske tekst på Underearners Anonymous amerikanske website: underearnersanonymous.org