Redskaberne i Underearners Anonymous

 1. Tidsregistrering
  Vi må være bevidste om hvordan vi bruger vores tid. Vi fører en skriftlig journal for at øge vores bevidsthed og støtte fokus på vores mål og de handlinger der skal til for at opnå dem.
 2. Møder
  Vi går til UA møder regelmæssigt for at dele vores erfaring, styrke og håb, for at hjælpe os selv og andre komme sig af underearning.
 3. Sponsorship
  Vi søger aktivt sponsorskab med nogen som har arbejdet de tolv trin og som er villig til at guide os i vores helbredelse.
 4. Egendelebevidsthed
  Vi smider regelmæssigt ting væk som ikke længere tjener os for at nære tanken om at der er rigeligt og at vi er i stand til at forsørge os selv med det vi har behov for.
 5. Service
  At lave service er afgørende for vores helbredelse. Det er gennem service for andre og fællesskabet, at vi kan beholde hvad så gavmildt er blevet givet til os.
 6. Målsætninger
  Vi sætter mål for alle områder af vores liv, skriver dem ned, måler vores fremskridt og belønner det vi opnår.
 7. Aktionsmøder
  Vi organiserer action møder med andre UA medlemmer for at diskutere vores anliggender omkring indtjening og for at skabe handlinger der vil bringe mere trivsel og overskud ind i vores liv.
 8. Aktionspartner
  Vi er i regelmæssig kontakt med aktionspartnere vedrørende vores indtjening for at give hinanden pålidelighed, kontinuitet og støtte.
 9. Solvens
  Vi stifter ikke gæld en dag af gangen. Gældsstiftelse fører til underearning.
 10. Kommunikation
  Vi kontakter andre UA medlemmer for at søge opbakning, formindske isolation og for at styrke vores forpligtelser til handling.
 11. Litteratur
  Vi læser tolv-trins-litteratur for at styrke vores forståelse af kompulsiv sygdom og helbredelsesprocessen.
 12. Opsparing
  At spare penge op demonstrerer tillid til fremtiden og accept af det faktum at penge er et redskab der er afgørende for vores vision om trivsel og velstand. Vi skaber og følger en opsparingsplan på det niveau vi kan.

Læs videre om de 12 trin

Underearners Anonymous People