UA redskaberne

For at modvirke effekten af vores underearning og støtte vores vej til at håndtere vores liv anderledes benytter vi følgende redskaber:

1. Tidsregistrering – Vi må være bevidste om hvordan vi bruger vores tid. Vi fører en skriftlig journal for at øge vores bevidsthed og støtte fokus på vores mål og de handlinger der skal til for at opnå dem.

2. Møder – Vi går til UA møder regelmæssigt for at dele vores erfaring, styrke og håb, for at hjælpe os selv og andre komme sig af underearning.

3. Sponsorsskab – Vi søger aktivt sponsorskab med nogen som har arbejdet de tolv trin og som er villig til at guide os i vores helbredelse.

4. Egendelebevidsthed – Vi smider regelmæssigt ting væk som ikke længere tjener os for at nære tanken om at der er rigeligt og at vi er i stand til at forsørge os selv med det vi har behov for.

5. Service – At lave service er afgørende for vores helbredelse. Det er gennem service for andre og fællesskabet, at vi kan beholde hvad så gavmildt er blevet givet til os.

6. Målsætninger – Vi sætter mål for alle områder af vores liv, skriver dem ned, måler vores fremskridt og belønner det vi opnår.

7. Aktionsmøder – Vi organiserer action møder med andre UA medlemmer for at diskutere vores anliggender omkring indtjening og for at skabe handlinger der vil bringe mere trivsel og overskud ind i vores liv.

8. Aktionspartner – Vi er i regelmæssig kontakt med action partnere vedrørende vores indtjening for at give hinanden pålidelighed, kontinuitet og støtte.

9. Solvens – Vi stifter ikke gæld en dag af gangen. Gældstiftelse fører til underearning.

10. Kommunikation – Vi kontakter andre UA medlemmer for at søge opbakning, formindske isolation og for at styrke vores forpligtelser til handling.

11. Litteratur –Vi læser tolv trins litteratur for at styrke vores forståelse af compulsiv sygdom og helbredelsesprocessen.

12. Opsparing – At spare penge op demonstrerer tillid til fremtiden og accept af det faktum at penge er et redskab der er afgørende for vores vision om trivsel og velstand. Vi skaber og følger en opsparingsplan på det niveau vi kan.