De 12 traditioner i Underearners Anonymous

UA er – som AA – baseret på et sæt unikke traditioner som sikrer at ånden i dette 12 trins fællesskab bevares intakt. Vores traditioner er følgende:

 1. Vores fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i UA.
 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Gud – sådan som han udtrykker sig i vores gruppe samvittighed. Vores ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.
 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af UA er et ønske om at holde op med at underearne.
 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager som angår andre grupper og UA som helhed.
 5. Hver gruppe har kun et hovedformål – at bære budskabet til underearneren som stadig lider.
 6. En UA-gruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne UA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at penge-, egendoms- og prestigespørgsmål ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.
 7. Enhver UA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.
 8. Anonyme Underearners bør altid forblive ikke professionelle, men vore servicecentre kan ansætte specialuddannede folk.
 9. UA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.
 10. Anonyme Underearners tager ikke stilling til spørgsmål udenfor fællesskabet. UA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.
 11. Vor udbredelse af kendskabet til UA er i højere grad baseret på tiltrækning frem for agitation. Når det gælder presse, radio og film og andre medier, bør personlig anonymitet altid bevares.
 12. Anonymiteten er det åndelige grundlag for alle vores traditioner der til stadighed minder os om, at princippet går forud for personen.